nagra_roster
01_Anita 010 Bo Löfgrens skulpturer har något alldeles omedelbart lekfullt över sig. De är taktila, vackert förenade och djupt mänskliga. Ofta pågår ett samtal om tvåsamheten, beroendet kontra den självständiga, starka människan. Men ingen är en ö, snarare halvöar som John Donne en gång i tiden lät uttrycka saken. Nej, varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.
Ulf Lundén, Dala-Demokraten
02_020_n Stundom kan stegen vara kort mellan den kommersiella genren och den konstnärliga, ja, mellan design och konstskapande. Bo Löfgren har arbetat parallellt med de båda på hög nivå, och jag kan endast applådera engagemanget bakom den här utställningen som omfattar såväl utsökt sten- och bronsskulptur som bildkonst.
Ewe Olsson, Östgöta Correspondenten
03_nyaparetIMG_0652 Bronserna har en vindlande mjuk exakthet och är omöjliga att inte föra handen över, att väga och bedöma dess användningsgräns; där lekens är en. På det sättet låter Löfgren material och tanke omfamna varandra i en humoristisk ton som för tankarna till Göran Tunströms prosa där allting kan genskjutas, tas om och få en betydelseförändring.
Magnus Östman, Danderyd Tidning
04_komolle Här lockar ytan till beröring och det sker även eljest när Bo Löfgren blandar naturens egna ytor med dem han slipat intill en känsla av sammet. Ofta delar han vad han arbetar med i två delar i en tvåsamhet som våra händer kan variera. En dialog uppstår mellan natur och artefakt och bägge är föreställande, mänskliga eller organiska som de former havet och luften skapat.
Olle Bergquist, Katrineholms-Kuriren
05_kid_150 I skulpturerna är Bo Löfgren både djärv och fantasifull ibland och mer konventionell emellanåt, även om slutresultatet oftast blir bra då också. ”Sesam” tillhör den djärvare delen med sitt strama formspråk. ”Tillsammans” är en annan skulptur, där konstnären på ett lyckat sä,tt förmedlar en känslomässig relation, som är mycket påtaglig. Och visst känns urkraften i ”Urkraft” och hans barnskulpturer som exempelvis ”Åtta veckor” är känsligt utförda. Det handlar med andra ord om en mycket kompetent och intressant skulptör.
Göran Sjögren, Västmanlands Läns Tidning

Constantin Brancusi Sök inte efter några obskyra formuleringar eller efter någon mystik. Allt jag ger är en ren glädje. Betrakta skulpturerna tills ni ser dem.
Henri Matisse Konsten ska fungera som en skön fåtölj för den stressade affärsmannen.
Isaac Grünewald Jag har aldrig gjort filosofi av min konst – aldrig givit mig in på några djupsinniga teorier – min konst är ingenting annat än den ger sig ut för att vara, ögonfägnad!
Pablo Picasso Sedan kubismens dagar har jag tillfredställt mästare och kritiker med alla de omväxlande märkvärdigheter, som uppstått i mitt huvud, och ju mindre de förstått desto mera har de beundrat mig. På så sätt har jag blivit berömd genom alla de dåliga skämten, arabeskerna och hjärnspökena…Men, när jag är ensam med mig själv har jag inte modet att kalla mig konstnär i ordets gamla storslagna mening. Stora målare var Giotto, Tizian, Rembrandt och Goya. Jag är en offentlighetens gycklare, som har förstått sin tid och så gott han förmått utnyttjat densamma. Det är en bitter bikt, smärtsammare än man tror, men den har en förtjänst: Den är uppriktig.
Gustave Flaubert Konstens moral består i dess skönhet och jag skattar stilen högst och därefter det Sanna.
Frank Zappa Konst är att göra någonting utifrån ingenting och sälja det.
Olle Granath På en punkt var PO Ultvedt kompromisslös: Rörelsen i hans skulpturer producerade ingenting annat än sin egen rörelse och den var ren och skär poesi. Den kunde vara ekivok, humoristisk eller djupt allvarlig, men att applicera någon slags nyttomoral på dessa verk var omöjligt.
Théophile Gautier L´art pour l´art.
Stig Claesson Konstbranschen är full av hötorgsfilosofer.
Edgar Degas Först när konstnären inte längre förstår vad han gör, kan han göra riktigt bra saker.
Dan Wolgers Något man ska akta sig för är att göra saker som innehåller någonting, som betyder någonting. Det är svårare att göra saker som är obegripliga och de blir också roliga för betraktaren.
Ernst Billgren Jag har verkligen inget budskap, jag har bara samlat ihop fakta. Jag ser mig inte som Jesus, snarast som Johannes Döparen.
Ulf Linde …att åskådaren gör verket, eller åtminstone fullbordar det och att konst kan ses som ett artikulerat tilltal, som kräver gensvar. Vad var så hotfullt? Att jag gjorde konstnären mindre och gav mer tyngd åt seendet?