galax10cmx600

De första målningarna kom till i senare delen av av 1960-talet. Gjordes under utbrott av energi vid sidan av det vanliga jobbet.